Me oleme saanud palju julgustust selle väikse, ent vajali­ku raamatu avaldamiseks, mis ei pretendeeri olema am­mendav, vaid pigem soovib pakkuda võitlejatele või­malust endasse süüvimiseks.
Selle kirjutise eesmärk on äratada entusiasmi Traditsiooni suhtes nende hulgas, kes jagavad sarnast maailmavaadet, ning edendada isiklikku arengut, mis võimaldaks sõjameestel eemalduda tänapäeva maailma muutustest nende kõikides vormides. Oleme kindlal arvamusel, et ilma selgete juhisteta on raske põgeneda allakäigu pöörisest, mis võib pikemas perspektiivis nee­lata ka need, kes on muidu põhimõtteliselt nüüdismaa­ilma vastased.
Sageli puudub inimese tegudel kindel suund; ela­takse kas päevast päeva mässituna viljatusse intellektua­lismi vesiliiva või ollakse mõttetu agitatsiooni ohver. Võitleja on seega kas lukustatud elevandiluust torni või valmis käsitlema iga ühiskondlikku teemat, tõestamaks oma asjakohasust: mõlemal juhul jääb ta teadmatusse teda ümbritseva reaalsuse suhtes.

line-sepa

Elu on väeteenistus Maa peal annab edasi mõtteid ja ideid parun Julius Evolalt ja juhiseid nende ideede rakendamiseks igapäevaelus.